• Cable de alimentación de baixa tensión estándar IEC-BS
Cable de alimentación de baixa tensión estándar IEC-BS

Cable de alimentación de baixa tensión estándar IEC-BS

  • Cable de alimentación LV illado estándar IEC/BS XLPE

    Cable de alimentación LV illado estándar IEC/BS XLPE

    O cable illado XLPE está tendido no interior e no exterior.Capaz de soportar certa tracción durante a instalación, pero non forzas mecánicas externas.Non se permite a colocación de cables dun só núcleo en condutos magnéticos.

  • Cable de alimentación LV illado de PVC estándar IEC/BS

    Cable de alimentación LV illado de PVC estándar IEC/BS

    Número de núcleos de cable: un núcleo (sing core), dous núcleos (dobres núcleos), tres núcleos, catro núcleos (catro núcleos de área de sección iguais de tres núcleos de sección igual e un núcleo neutro de área de sección menor), cinco núcleos (cinco núcleos de área de sección igual ou tres núcleos de área de sección igual e dous núcleos neutros de área pequena).