• Cable concéntrico SANS
Cable concéntrico SANS

Cable concéntrico SANS

  • Cable concéntrico SANS 1507 SNE

    Cable concéntrico SANS 1507 SNE

    Estes cables utilízanse para fontes de alimentación con sistemas de protección múltiple a terra (PME), onde unha terra protectora (PE) e un neutro (N) combinados, coñecidos xuntos como PEN, conectan o neutro e a terra combinados á terra real en varios lugares. para reducir o risco de descarga eléctrica en caso de rotura do PEN.

  • Cable concéntrico SANS 1507 CNE

    Cable concéntrico SANS 1507 CNE

    Condutor de fase circular de cobre trefilado, illado en XLPE con condutores de terra nua dispostos concéntricamente.Cable de conexión do servizo doméstico de 600/1000V revestido de polietileno.Cordón de nailon colocado baixo a vaina.Fabricado segundo SANS 1507-6.